Dürr Poland Sp. z o.o.

Dürr Pologne a été fondée en 1990 à Radom (au sud de Varsovie) et a depuis lors étendu son implantation et ses services de manière systématique. En 1997, 2004 et 2013, de nouveaux immeubles de bureaux et des halls de montage ont été construits. En 2019, des bureaux supplémentaires pour 180 ingénieurs et un hall de pré-assemblage d'une superficie de 5 000 mètres carrés seront ouverts comme nouvel investissement.

Firma Dürr Poland została założona w Radomiu (na południe od Warszawy) w 1990 roku i od tego czasu systematycznie rozbudowuje obiekty i usługi. Nowe biurowce i hale montażowe powstały w 1997, 2004 i 2013 roku. W roku 2019 planujemy oddać do naszego użytku nową inwestycję, która obejmuje nowy budynek biurowy o powierzchni 2500m2 dla kolejnych 180 inżynierów oraz halę produkcyjno-magazynową o powierzchnią 5.000 m2.

Dürr Pologne fait partie intégrante du groupe Dürr, dont le siège est à Bietigheim-Bissingen, en Allemagne. Nous proposons des systèmes de transport complets qui sont principalement utilisés dans les ateliers de peinture et des installations de montage final dans les usines automobiles. Nous fournissons également des systèmes de transport pour d'autres secteurs liés à l'industrie automobile. Nos installations clés en main sont fonctionnent dans des douzaines d'usines automobiles à travers le monde. Notre objectif principal est de fournir des systèmes de transport intelligents, efficaces, rentables et à la pointe de la technologie. Nous livrons dans les délais et avec la plus haute qualité.

L'un des domaines d'activité très importants de Dürr Pologne est la technique d'application, utilisée dans le processus de peinture. Notre équipe développe la technologie de contrôle (matériel et logiciel) et fabrique des armoires électriques. Nous proposons également la mise en service et l’entretien pour la technique d'application Dürr.

Le service à la clientèle et la modernisation d'usines automobiles existantes font partie de nos compétences clés et de nos domaines de croissance. Nous travaillons dans des usines automobiles en Pologne, dont Września, Poznań, Gliwice, Tychy et Starachowice, et offrons un service direct impliquant des ressources locales.

Grâce à notre expérience et à nos connaissances uniques dans notre domaine, nous contribuons à la mise en œuvre de solutions qui contribuent à la mise en œuvre de l'industrie 4.0. Notre objectif est d'offrir des produits et services avec des fonctions intelligentes (IIoT). Ceux-ci font partie intégrante de la stratégie digital@DÜRR qui se développe de manières dynamique avec la plate-forme numérique ADAMOS et le marché numérique LOXEO.

Dürr Poland jest integralną częścią działającej na całym świecie Grupy Dürr z Bietigheim-Bissingen w Niemczech. Dostarcza kompletne systemy transportu technologicznego, które przede wszystkim znajdują zastosowanie w fabrykach samochodowych, w obszarach lakierni oraz montażu końcowego. Dostarczamy również systemy transportu do innych obszarów powiązanych z branżą motoryzacyjną. Nasze gotowe systemy (pod klucz) działają w dziesiątkach fabryk samochodowych na całym świecie. Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie systemów transportu technologicznego, które zaprojektowane są w sposób efektywny, wydajny, ekonomiczny i bardzo nowoczesny (SMART). Dostarczamy w terminie najwyższą jakość.

Bardzo ważną działalnością DÜRR Poland jest Technika Aplikacji (APT) stosowana podczas procesu lakierowania. Nasz zespół projektuje systemy sterowania (hardware, software), produkuje szafy sterownicze. Zapewniamy również uruchomienie oraz serwis dla dywizji Dürr - ApplicationTechnology.

Obsługa serwisowa i modernizacja istniejących fabryk samochodowych to bardzo prężnie rozwijająca się działalność naszej firmy w ostatnim okresie. Jesteśmy blisko polskich fabryk samochodowych w Polsce jak weWrześni, Poznaniu, Gliwicach, Tychach i Starachowicach, gdzie możemy zaoferować nasze usługi bezpośrednio, wykorzystując lokalne zasoby.

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oraz wyjątkowej wiedzy w obszarach naszej działalności uczestniczymy we wdrażaniu rozwiązań, które związane są z czwartą rewolucją przemysłową (Industry 4.0). Naszym celem jest dostarczanie produktów i usług wyposażonych w funkcjonalność SMART (IIoT), które są integralną częścią dynamicznie rozwijanej w ramach programu grupy DÜRR (digital@DÜRR) platformy cyfrowej ADAMOS i rynkiem LOXELO.

Emplacement | Lokalizacja

Dürr Poland Sp. z o.o.
26-600 Radom, Pologne
Dürr Poland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 125
26-600 Radom
Pologne

Contact | Kontakt

Andreas Federmann
Managing Director
Dürr Poland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 125
26-600 Radom
Pologne

Service

En tant que fabricant international d'installations, la satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. Afin de garantir cela, nous nous donnons le devoir de soutenir nos clients à tout moment. Grâce aux experts dans les domaines de la technique des procédés, de l'électrotechnique, du génie logiciel et de la recherche et du développement, Dürr propose des solutions de service à l'épreuve du temps.

SERVICE & SUPPORT

Usługi

Jako międzynarodowy producent maszyn i urządzeń zadowolenie klienta jest naszym najwyższym priorytetem. Aby to zagwarantować, zawsze staramy się zapewniać naszym klientom wyjątkową obsługę. Skontaktuj się z nami, gdy potrzebujesz pomocy technicznej, części zamiennych, modyfikacji urządzenia lub innego rodzaju usługi.

Ustugi & Wsparcie

Carrière chez Dürr

Kariera w Dürr

Fascinationeering at Dürr
Connectioneering at Dürr

Welcome to Pure Passioneering – Carrière chez Dürr.
Si la technologie est votre passion et que l'industrie 4.0 vous inspire pleinement, Dürr est l'entreprise qu'il vous faut. En tant que fabricant international de machines et d'installations, nous sommes ouverts à toutes les idées innovantes qui rendent les processus de fabrication encore plus efficaces. Vous avez la possibilité d’exercer comme entrepreneurs, de travailler à l'échelle internationale et vous avez la certitude de contribuer à l’accession à l'ère industrielle numérique aux côtés d’un leader mondial du marché.

DÉCOUVREZ À PRÉSENT LES OFFRES D'EMPLOI

Witamy w Pure Passioneering - Twojej karierze w Dürr.
Jeśli pasjonujesz się technologią i Inspiruje Cię Industry 4.0, to Dürr jest dla ciebie odpowiednią firmą. Jako międzynarodowa firma inżynieryjno-mechaniczna jesteśmy otwarci na wszelkie innowacyjne pomysły, aby procesy produkcyjne były jeszcze bardziej wydajne. Posiadasz swobodę w wykorzystywaniu swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, masz szansę na pracę z międzynarodowym zespole oraz pewność, że jesteś częścią globalnego lidera rynku, który wkracza w cyfrową epokę przemysłową.

Aplikuj teraz

keyboard_arrow_up