We use cookies, similar technologies and tracking services

This website uses cookies, similar technologies and tracking services (hereinafter referred to as “Cookies”). We need your consent for Cookies, which not only serve to technically display our website, but also to enable the best possible use of our website and to improve it based on your user behavior, or to present content and marketing aligned with your interests. For these purposes, we cooperate with third-party providers (e.g. Salesforce, LinkedIn, Google, Microsoft, Piwik PRO). Through these partners you can also receive advertisements on other websites.
If you consent, you also accept certain subsequent processing of your personal data (e.g. storage of your IP address in profiles) and that our partners may transfer your data to the United States and, if applicable, to further countries. Such transfer involves the risk that authorities may access the data and that your rights may not be enforceable. Please select which Cookies we may use under ”Settings”. More information, particularly about your rights, e.g. to withdraw consent, is available in our Privacy Policy .

Settings

Only technically necessary Cookies

Accept everything

Below, you can activate/deactivate the individual technologies that are used on this website.

Accept All

Essential

These Cookies make a website usable by providing basic functions such as page navigation, language settings, Cookie preferences and access to protected areas of the website. Cookies in this category additionally ensure that the website complies with the applicable legal requirements and security standards. Owing to the essential nature of these Cookies, you cannot prevent their use on our website. Details about these Cookies are available under 'More information'.

Functionality and personalization

These Cookies collect information about your habits when using our web pages and help us to enhance your user experience by tailoring the functions and attractiveness of our web pages based on your previous visits, location and browser settings. They also enable access to integrated third-party tools on our website (e.g., Microsoft Azure for single sign-on authentication). This can involve transferring your data to the United States (for information on the risks involved read Clause 1.5 of our Privacy Policy). If you refuse these Cookies, you might not be able to access the full functionality of the website. Details about the tools we use are available under 'More information'.

Analysis

These Cookies are used to compile basic usage and user statistics based on how our web pages are used (e.g. via Google Tag Manager, Piwik PRO). If you accept these Cookies, you simultaneously consent to your data being processed and transmitted to the United States by services such as Salesforce Pardot (for information on the risks involved read Clause 1.5 of our Privacy Policy). Details about the tools we use are available under 'More information'.

Marketing and social media

These Cookies help third-party sources collect information about how you share content from our website on social media or provide analytical data about your user behavior when you move between social media platforms or between our social media campaigns and our web pages (e.g., LinkedIn Insights). Marketing Cookies from third-party sources also help us measure the effectiveness of our advertising on other websites (e.g. Google Ads, Microsoft Advertising). We use these Cookies to optimize how we deliver our content to you. The third-party sources and social media platforms we use can transfer your data to the United States (for information on the risks involved read Clause 1.5 of our Privacy Policy). If you accept these Cookies, you simultaneously consent to your data being transferred and processed as described above. Details about the tools we use and our social media presence are available under 'More information'.

More information

Save Settings

Safety Site Manager / Supervisor

Dürr Poland Sp. z o.o, Radom, Poland

Your Tasks

• Utrzymywanie standardów BHP na budowie;
• Codzienny nadzór nad bezpieczeństwem pracy i zagadnieniami związanymi z ppoż na terenie budowy,
• Prowadzenie szkoleń BHP i PPOŻ pracowników firm podwykonawczych
• Koordynowanie prac pracowników i podwykonawców
• Udział w opracowywaniu i wdrażaniu planów instalacji urządzeń/infrastruktury technicznej, udział w odbiorach maszyn/urządzeń/linii na budowie
• Przegląd i uwzględnienie standardów BHP ogłoszonych przez organy regulacyjne w państwie klienta
• Zapewnienie świadomości i dbanie o przestrzegania wymagań BHP i PPOŻ przez podwykonawców
• Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
• Analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz wdrażanie działań prewencyjnych w celu zapewnienia standardów bhp
• Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków powypadkowych;
• Pełnienie funkcji wspierającej w czasie dochodzenia powypadkowego w lokalizacji klienta;
• Przeprowadzanie Oceny Ryzyka dla prac i stanowisk na terenie nadzorowanych obszarów
• Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
• Raportowanie korporacyjne

Your Skills

• Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP (zgodne z wymogami prawnymi dla pracownika służby BHP),
• Min. 3-letnie doświadczenie w pracy w służbie BHP na podobnym stanowisku (preferowana produkcja)
• Praktyczna znajomość MS Office,
• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (opcjonalnie)
• Znajomość języka angielskiego
• Znajomość standardów systemów zarządzania BHP
• Asertywność,
• Umiejętności komunikacyjne;
• Zdolność analitycznego, logicznego i koncepcyjnego myślenia,
• Dobra organizacja pracy,
• Odpowiedzialność
• Podatność na zmiany;
• Kreatywność
• Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu
• Umiejętność pracy w zespole
• Gotowość do częstych i długotrwałych wyjazdów służbowych (praca głównie poza granicami kraju)

You might also be interested in